Reuse. Nature. Memories.

I vår tid er gjenbruk en av de viktigste faktorene for å redusere avfallsmengden. Gjenbruk kan være så mye mer enn å brette melkekartonger og skylle plastemballasje, noe som i større grad gjenspeiles i både kunst og design. Det nøysomme arbeidet og gjenbruksmaterialene blir en motpol til dagens stress og materielle overflod.

Mange ønsker seg unike, personlige ting i hjemmet sitt og her har du sjansen til å tilføre en touch av egne affeksjonsverdier. Hent fram bestemors gamle smykker og arvesølv, bilder, en verdig medalje, og kanskje en barneleke? Du får en typisk one of a kind, et kunstverk du ikke finner maken til.