ReGlow på instagram        www.instagram.com/reglow_elsy

ReGlow på facebook        www.facebook.com/reglow2

 

Anne Juul Christoffersens kunstskole og kunstfellesskap        www.annes-atelier.dk/

Galleri Osebro, Porsgrunn        www.galleriosebro.no

Norwegian Made        www.norwegianmade.no

Jasmin kvinnenettverk        www.facebook.com/jasminkvinnenettverk

Akrobat Designkontor (web-side)        www.akrobatdesign.no

Rømskog Spa & Resort        romskogspa.no

Restaurant Rest        www.restaurantrest.com