Avfallshierarkiet

Av 13. juni 2016 juni 15th, 2023 Ukategorisert

Gjenbruk står nest øverst i avfallshierarkiet. 
En morsom og enkel måte å bidra til et litt bedre miljø for oss alle. ♻️💚💙☀️😎
 
Avfallshierarkiet – i pedagogiske sammenhenger omtalt som avfallspyramiden – er et begrep i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Begrepet beskriver prioriteringer i avfallspolitikken. Politikken knyttet til begrepet går ut på behandle avfall så nær toppen av hierarkiet som mulig. Hierarkiet består av følgende punkter:

1 Avfallsreduksjon
2 Gjenbruk
3 Materialgjenvinning
4 Energigjenvinning
5 Deponering

Send henvendelse